Investment Letter

Augustus 2022

Scenario-analyse: een wereld vol conflicten

De internationale spanningen zijn hoog en de polarisatie in de westerse samenlevingen neemt verder toe. Tegelijkertijd is de groei-inflatie trade-off verslechterd. We wijzigen daarom het basisscenario van ‘2L – Debt Trap’ naar ‘Flags & Frictions’. Dit scenario veronderstelt hogere inflatie en rentes dan voorheen. De verwachte rendementen zijn per saldo hoger dan een half jaar geleden door de aantrekkelijkere startwaarderingen.