Investment Letter

Juni 2020

The triumph of the pessimists

Deel 3: Safe haven no more

Door de historisch lage rentes zijn de verwachte rendementen voor staatsobligaties laag. Daarnaast is het twijfelachtig of staatsobligaties de rol van crisishedge in de toekomst blijven vervullen.